Pre pekné a zdravé zuby

Rady:

Uspokojenie vrodeného sacieho reflexu dieťa upokojuje a uvoľňuje. Pri cmúľaní palca však dochádza k vývinu nežiadúceho tlaku na sánku, čeľusť a zuby. To môže viesť k deformáciam zubov. Ak alternatíva k palcu sa samozrejme ponúkajú rôzne cumlíky, ktoré však tiež celkom neeliminovali nebezpečný tlak.

Palec spôsobuje tlak na sánku, čeľusť a zuby

Približne dve tretiny všetkých deformácií zubov boli spôsobené cmúľaním. Týka sa to najmä rozličných druhov spodných, či horných predkuso, ktoré v konečnom dôsledku môžu spôsobiť problémy vývoja jazyka a tým pádom rečové vady.

V spolupráci s dentistami Dr. Rolf Brockhausom a Prof. Dr. Rolf Hinzom sa nám podarilo vyvinúť nový druh cumlíka, ktorý zodpovedá najnovším medicínsko-vedeckým poznatkom.

Dr. Brockhaus Prof. Dr. Hinz