Téma: Bisphenol A

Rady:

Téma, Bisphenolu A v dojčenských fľašiach s obsahom polykarbonátu (PC) sa aktuálna už vyše 30 rokov, odkedy sa fľaše z tohoto umelého materiálu dostali na trh.

V Európe a špeciálne v Nemecku sú tvrdé zákony upresňujúce výrobu tovaru pre batoľatá. Kvalifikovaní odborníci profesionálne sa zaoberajúci výrobou detských produktov pomohli vytvoriť celoeurópsky platné normy. Pre nás dôležitá je norma EN 14350, ktorá hovorí dojčenských fľašiach. Podľa tejto normy je maximálna prípustná hranica obsahu Bisphenolu A vo fľaši, iba 0,000003 g/l .

V roku 2005 sme dali naše polykarbonátové fľaše skontrlovať Freseniovym inštitútom. Podľa zistení, obsah Bisphenolu A vo fľašiach BABY-NOVA je len 0,000001 g/l.

Výsledky nezávislého výskumu potvrdili naše presvedčenie, že používanie fľaší BABY-NOVA nepredstavuje žiadne zdravotné riziko pre vaše deti. Preberáme v tomto ohľade zodpovednosť za našich malých zákazníkov a budeme vás vopred informovať o všetkých nových poznatkoch v tejto oblasti.

Spolkový inštitút pre posudzovanie rizika (BfR) vydal k tejto téme šesť odpovedí na najčastejšie kladené otázky

Vybraté odpovede k otázkam k téme o Bisphenole A v dojčenských fľašiach, z 18. januára 2006

Chemická látka Bisphenol A je obsiahnutá v mnohých plastových produktov, a teda aj v detských fľašiach. K téme pôsobenia Bispehonolu A na ľudský organizmus bolo vydaných už množstvo medzinárodných vedeckých štúdií. Všetky prišli k čiatočne rozporuplným záverom. V pravidelných odstupoch prinášajú média otázku Bisphenolu A v detských fľašiach a pýtajú sa, či táto látka neohrozuje vývoj dieťaťa. Vzniká tak nedôvera neinformovaných rodičov a títo sa často radšej orientujú na fľaše z iného materiálu. V nasledujúcom texte Spolkového inštitútu pre posudzovanie riziak (BfR) nájdete zodpodaných šesť najčastejšie kladených otázok na túto tému

Čo je Bisphenol A?
Ide o priemyselnú chemikáliu, ktorá je východiskovou látkou při výrobe polykarbonátových plastov.

Kde sa Bisphenol A vyskytuje?
Látka je obsiahnutá v takmer všetkých plastových produktoch, aj v takých, ktoré prídu do priameho styku s potravinami. Patria sem aj dojčenské fľaše, poháre či plastový príbor.

Čo vieme o Bisphenole A?
Vieme, že Bisphenol A je nepatrne jedovatou látkou. Nedáva sa do súvislosti so vznikom rakovinových ochorení, no patrí do skupiny látok, ktoré môžu spôsobiť hormonálne zmeny (estrogén). Takéto látky sú vedcami označené jako "endocrine disruptors". V ľudskom tele však Bisphenol A rýchlo prejde látkovou premenou (metabolizmom) a preto je malá pravdepodobnosť, že môže narušiť rovnováhu organizmu napríklad záťažou obličiek.

Ako súvisí Bisphenol A s estrogénom?
Existuje množstvo nových vyšetrení, na možné zdravotné riziká zapríčenené pôsobením aj malého množstva Bisphenolu A a predovšetkým na jeho estrogénové pôsobenie. Tieto vyšetrenia sú často ťazko interpretovateľné, občas dokonca protirečivé. V Európe preto zatiaľ nebolo celkom potvrdené zdravotné riziko Bisphenolu A. Odborníci z BfR sú v tejto oblasti jednotní. Veľký dôraz kladú na skúmaní pôsobenia Bisphenolu A na zvieratách. Výsledky tejto štúdie by mali byť známe v roku 2006.

Podstupujú deti zdravotné riziko, keď používajú fľaše s Bisphenolom A?
V Európe bola vytvorená tzv. TDI (tolerable daily intake - prípustná denná dávka) norma. Táto norma presne určuje, koľko Bisphenolu A sa môže denne dostať do ľudského organizmu, aby mu nehrozilo zdravotné riziko. TDI pre Bisphenol A hovorí o 0,01 mg/kg hmotnosti tela (teda 0,6 mg / 60 kg človeka). TDI norma je však predbežná a akonáhle budú k dispozícií novšie vedecké poznatky, bude sa upravovať.
Norma TDI platí samozrejme aj pre dojčenské fľaše z polykarbonátu. Môžu obsahovať len toľko Bisphenolu A, aby pri dennom používaní nedošlo k prekročeniu limitu a tým pádom možnému zdravotnému riziku.

Prečo sa Bisphenol A jednoducho nezakáže?
Po svedomitom preskúmaní všetkých dostupných štúdií, dospel inštitút BfR k záveru, že pre kojencov a malé deti nehrozí používaním bežných polykarbonátových fľaší žiadne zdravotné riziko. V tomo závere sa s BfR stotožňuje aj Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a americký FDA úrad pre bezpečnosť potravín. K rovnakým záverom prišli aj japonskí odborníci a preto zatiaľ nevidno žiaden dôvod pre zákaz používania Bisphenolu A v plastových výrobkoch.

Inštitút BfR zodpovedá za aktuálnosť štúdií o Bisphenole A a stále sa snaží získavať nové poznatky o tejto látke, aby sa tak vyvaroval prípadnému zdravotnému riziku, najmä pre deti. Obmedzenie prípadného nebezpečenstva zo strany Bisphenolu A, môže BfR ovplyvniť dvoma spôsobmi - po prvé reguláciou obsahu látky v plastovýh produktoch vyrábaných v Európe. Po druhé, môže vydať rôzne zákazy a nariadenia, vedúce k obmedzeniu, či potlačeniu rizík spôsobených Bisphenolom A.

Existujú alternatívy? Podľa súčasných vedeckých poznatkov, BfR nedokázalo dať jasnú odpoveď, či je Bisphenol A skutočne nevyhnutný pre výrobu polykarbonátových plastov. Rodičia, ktorí sa necítia ubezpečení vyhláseniami BfR a iných celosvetových inštitútov, môžu samozrejme siahnuť po sklenených fľašiach. V ponuke sú však aj fľaše z polyétersulfónu, no tento materiál je po vedeckej stránke preskúmaný ešte menej ako materiál s obsahom Bisphenolu A.